Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 21 listopada 2018 r.

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z aprobatą przyjmuje kierunek zmian normatywnych wynikających z ustawy z 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (dalej: ustawa nowelizująca). Działania podejmowane przez organizacje społeczne, sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, a także organy Unii Europejskiej na rzecz ochrony praworządności w Polsce, zaczynają przynosić rezultaty. Pragniemy jednak podkreśli...

Wystąpienie profesora Krystiana Markiewicza podczas Jubileuszowej gali 100- lecia Odrodzonej Adwokatury

Profesor Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"-  wystąpienie podczas Jubileuszowej gali 100- lecia Odrodzonej Adwokatury. (..)Bez wolnych adwokatów, bez dzielnych adwokatów to prawo do sądu jest iluzoryczne, jest teoretyczne. ...

Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dn. 21 listopada 2018 r. wraz z Uchwałami nr. 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2018 roku wraz z Uchwałami numer 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 r.

Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018r.

Komunikaty

Media