Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wspólne stanowisko stowarzyszeń w sprawie wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy.

Wspólne Stanowisko (pdf)

Treść oświadczenia:

W imieniu organizacji podpisanych pod oświadczeniem, informujemy, że nie wyrażamy zgody na łamanie przepisów Konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu.

Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzy
i referendarze sądowi nie stają się „zakładnikami” woli politycznej. Wysokość wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy sądowych rośnie tylko wtedy, gdy wzrasta wynagrodzenie
w gospodarce. Jest to sprawiedliwy, przejrzysty i wolny od manipulacji mechanizm. Dlatego zapowiedziana przez Rząd próba wyłączenia tej reguły po raz trzeci z rzędu nie może mieć miejsca.

Premier zapewnia, że sytuacja budżetu państwa nigdy nie była tak dobra, w ostatnich latach znacząco podwyższono zarobki polityków, nie ma żadnych podstaw do odstąpienia od przyjętego mechanizmu
waloryzacji wynagrodzeń.

Zamierzamy podjąć wspólne i skoordynowane działania, których celem ma być przestrzeganie przez Rząd przepisów Konstytucji oraz traktatów Unii Europejskiej. Działania nasze będą obejmować środki
prawne oraz dopuszczalne formy protestu.

Wzywamy sędziów i asesorów sądowych wszystkich sądów do zwoływania na 5 października 2022 r. zgromadzeń ogólnych sądów lub w razie odmowy prezesów
– nieformalnych zebrań, podczas których omówione zostaną sposoby prowadzenia protestów w razie niewycofania się przez Rząd z tych rozwiązań.

IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich
Stowarzyszenie Sędziów Themis
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSIP #VOTUM
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"
Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA

Komunikaty

Media