Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

IUSTITIA: nie będziemy startować w wyborach do politycznej KRS, przez tą KRS płacimy miliony euro kary

„Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa. Ta Rada w tym kształcie nie ma prawa istnieć, przez nią płacimy milion euro kary dziennie” – mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz.

W marcu kończy się kadencja sędziów, wybranych w 2018 r. przez Sejm, do obecnej KRS. W tym tygodniu Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że rozpoczyna się procedura zgłaszania kandydatów na członków Rady nowej kadencji.

„Musimy płacić milion euro kary każdego dnia, dziś to już 34 miliony euro. Polacy są przygnieceni pandemią i drożyzną, a w Sejmie trwa bal na Titanicu. Zamiast alarmować, że na kursie jest góra lodowa, coraz bardziej się rozpędzamy. Na samym końcu będzie jednak katastrofa.” – komentuje rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński.

„Polacy już wystawili ocenę bałaganu najdroższego w historii ministra sprawiedliwości, jakim jest Zbigniew Ziobro. 77% ocenia źle chaos, który spowodował. Nasz projekt naprawy jest od listopada w Sejmie, uchwalenie go oznaczałoby koniec politycznych gier z sądownictwem. Uchwalenie przedstawionych przez nas ustaw, odblokowałoby pieniądze z Unii Europejskiej dla Polaków.” – podkreśla prezes Markiewicz.

W przyjętym dziś stanowisku zarząd Iustitii wzywa sędziów do dalszego bojkotu sejmowego trybu wyboru sędziów do KRS.

„Nasze stanowisko oznacza, że sędziowie nie powinni nie tylko startować w tych wyborach, lecz również udzielać poparcia, bo byłaby to akceptacja bezprawia. Politycy muszą przestać wpływać na wybór sędziów do KRS.” – podkreśla rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński.

Poniżej pełna treść stanowiska oraz stanowisko w formacie (pdf)

Stanowisko SSP Iustitia z 7 grudnia 2021 r.

w sprawie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

2 grudnia 2021 r. Marszałek Sejmu ogłosiła wybory do Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną kadencję.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA zwraca uwagę, iż:

  1. aktualnie obowiązująca ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa powierza wybór 24 z 25 członków tej Rady władzy politycznej, co powoduje, iż Rada stała się organem podporządkowanym władzy politycznej i niezdolnym do wypełniania swojego konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
  2. nominacje sędziowskie z udziałem tak powołanego organu są wadliwe i mogą być uznane za nieważne.

Powyższe okoliczności zostały potwierdzone licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych, w tym Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przy udziale neoKRS powołano na stanowiska sędziowskie ponad 1500 osób, które wydały setki tysięcy orzeczeń. Wszystkie te orzeczenia mogą być i są podważane przed sądami polskimi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z powodu naruszenia prawa do sądu. Sytuacja ta szkodzi wiarygodności polskiego wymiaru sprawiedliwości i prowadzi w prostej drodze do nierespektowania wyroków polskich sądów za granicą oraz prawnego Pol-exitu. Władza polityczna desperacko próbuje zabetonować stworzony przez siebie wadliwy system, pozbawiający władzę sądowniczą jej konstytucyjnej niezależności.

Powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa w tym samym trybie spowoduje nieodwracalne straty dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, pogłębi chaos prawny w naszym kraju, narazi Polaków na kolejne wielomilionowe odszkodowania i może spowodować bezskuteczność orzeczeń polskich sądów za granicą.

Wzywamy władzę polityczną do niezwłocznego podjęcia działań ustawodawczych w celu przywrócenia zgodności wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją.

Wzywamy sędziów do zachowania zgodnego ze złożonym ślubowaniem i powstrzymania się od jakiegokolwiek udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze, sprzecznej z wszelkimi standardami ochrony praw człowieka.

Tylko niezależne od władzy politycznej sądy mogą skutecznie chronić prawa i wolności obywatelskie.

Komunikaty

Media