Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stowarzyszenie „Iustitia” pomaga 9 kobietom-sędziom afgańskim, 3 prokuratorom wraz z rodzinami przebywającymi w Polsce od połowy sierpnia 2021 r. Łącznie otoczyła opieką 65 osób

SSP „Iustitia”  od ponad miesiąca pomaga 9 kobietom-sędziom afgańskim oraz 3  prokuratorom, w tym jednej  kobiecie, wraz z rodzinami przebywającymi w Polsce od połowy sierpnia 2021 r. Łącznie otoczyła opieką 65 osób, z tego 18 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Jest to największa grupa kobiet-sędziów afgańskich, której udało się uciec z Afganistanu dzięki brawurowej akcji ewakuacyjnej przeprowadzonej przez polskie jednostki specjalne. W Afganistanie zawód sędziego wykonywało ok. 260 kobiet. Kobiety-sędziowie są „wrogami numer jeden” dla Talibów. Jako osoby wykonujące funkcje publiczne, utożsamiane są z poprzednią władzą. W ich kraju groziła im śmierć. Zdecydowały się na dramatyczną ucieczkę wraz z wieloosobowymi rodzinami z Afganistanu. Wszyscy uciekali tak, jak stali. Bez pieniędzy, dodatkowych ubrań.

SSP „Iustitia” zorganizowała pomoc materialną, początkowo ze zbiórek rzeczowych organizowanych przez sędziów, a następnie ze środków uzyskanych z publicznej  zbiórki pieniężnej.

Podejmowane działania

Pomoc materialna:

SSP „Iustitia” jako pierwsza z instytucji pozarządowych udzieliła pomocy materialnej kobietom-sędziom afgańskim przebywającym w Polsce.

Pierwsza pomoc rzeczowa została przekazana sędziom afgańskim  27 sierpnia 2021 r. zaraz po ich przyjeździe do Polski,  w okresie odbywania przez nich kwarantanny. 

Kontakt z sędziami afgańskimi został zainicjowany przez sędzię Urszulę Żółtak z  Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”, która w ramach  Oddziału Warszawskiego szybko zorganizowała zbiórkę rzeczową.

W międzyczasie sędzia Urszula Żółtak za pośrednictwem sędziów afgańskich nawiązała kontakt z organizacjami międzynarodowymi i innymi prawnikami pomagającymi sędziom przebywającym w Polsce.

Zarząd SSP „Iustitia” natychmiastowo rozszerzył akcję  pomocy sędziom-afgańskim i zapewnił jej ramy organizacyjne. Założone zostało subkonto SSP „Iustitia” na zbiórkę pieniężną na pomoc sędziom afgańskim, na które wpływają także pieniądze gromadzone za pośrednictwem zrzutka.pl

Koordynacją pomocy kobietom-sędziom afgańskim w ramach SSP  „Iustitia”  zajmuje się sędzia Urszula Żółtak, która wspólnie z  sędzią Edytą Bronowicką  systematycznie przekazuje  pomoc rzeczową sędziom afgańskim, jeżdżąc początkowo do miejsc pobytów sędziów afgańskich oddalonych o kilkaset kilometrów. Również Prokurator Krystyna Paszek z Lex Super Omnia zorganizowała zbiórkę rzeczy oraz wraz z sędziami z SSP „Iustitia”  i dostarczała je kilkaset kilometrów. W pomoc zaangażował się za pośrednictwem Oddziału Płockiego Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

W akcje pomocy sędziom afgańskim  SSP  „Iustitia”  zaangażowali się sędziowie z oddziałów SSP "Iustitia" z całej Polski.  Sędzia Jarosław Łuczaj z  Oddziału Radomskiego  SSP „Iustitia” otoczył opieką sędziów afgańskich   i udzielał im pomocy w codziennych sprawach, gdy przebywali na terenie jego oddziału. Sędziowie z Oddziałów SSP „Iustitia” m.in. z Radomia,  Częstochowy, Olsztyna, Wrocławia, Płocka, czy poszczególnych sądów np. Sądu Rejonowego w Kościanówku organizowali zbiórki rzeczowe. Sędziowie z całej Polski dokonywali wpłat pieniężnych  na zbiórkę.

Zebrane ze zbiórki SSP  „Iustitia” pieniądze przeznaczane są na zakup artykułów spożywczych, środków higienicznych oraz wyżywienia dla sędziów afgańskich. 

Zbiórka publiczna:

Obecnie pomoc organizowana jest w formie zbiórki pieniężnej.

Założone zostało subkonto SSP „Iustitia” na zbiórkę pieniężną na pomoc sędziom afgańskim, na które wpływają także pieniądze gromadzone za pośrednictwem zrzutka.pl.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na subkonto:

53 1090 1883 0000 0001 4858 5573 w Santander Bank S.A.

prosimy o wskazanie w tytule przelewu: „darowizna na pomoc dla sędziów afgańskich"

lub za pośrednictwem zrzutka.

https://zrzutka.pl/5aad

https://www.iustitia.pl/4236-apel-o-pomoc-dla-sedziow-z-afganistanu

Apel o pomoc kobietom-sędziom afgańskim:

Niezależnie od pomocy materialnej,  SSP „Iustitia”  podjęła działania w celu zwrócenia opinii publicznej na problem prawników, a przede wszystkim sędziów-kobiet afgańskich.

Zarząd SSP „Iustitia”   17 sierpnia 2021 r. zwrócił się  do polskiego rządu z apelem o podjęcie działań w celu pomocy prawnikom  w Afganistanie.

https://www.iustitia.pl/4217-apel-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-pogarszajacej-sie-sytuacji-przedstawicieli-zawodow-prawniczych-w-afganistanie-z-dn-17-sierpnia-2021-r

Obecnie problem  sędziów-afgańskich przebywających w Polsce  (kwestia ewentualnej dalszej relokacji) i   tych przebywających jeszcze w Afganistanie  jest sygnalizowany przez SSP „Iustitia”   międzynarodowym organizacjom sędziowskich oraz prawnikom.

Prezes SSP „Iustitia”  Krystian Markiewicz zwrócił się  o nagłośnienie problemu sędziów-kobiet afgańskich na arenie międzynarodowej do Jose Igreja Matosa, Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów,  organizacji zrzeszającej sędziów z ponad 90 państw.

Na Gali z okazji XXXI-lecia SSP „Iustitia”  sędzia afgańska Tayeba Parsa we wzruszającym przemówieniu podziękowała „Iustitia”   za okazaną pomoc w imieniu wszystkich kobiet-sędziów afgańskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i pomagają !!!

Komunikaty

Media