Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oficjalne stanowisko IAWJ odnośnie sytuacji w Afganistanie

Oświadczenie w oryginale:

https://www.iawj.org/content.aspx?page_id=5&club_id=882224&item_id=67819&

tłumaczenie:

Oficjalne stanowisko IAWJ odnośnie sytuacji w Afganistanie.

Sędzia Susan Glazebrook. Opublikowano 16.8.2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów-Kobiet (IAWJ) wyraża poważne obawy co do zapewnienia podstawowych praw człowieka afgańskim kobietom i dziewczętom w obliczu zajmowania kolejnych obszarów kraju przez Talibów. Prawa te to m.in. prawa kobiet do życia i pracy w bezpiecznych warunkach.

Jako organizacja zrzeszająca ponad 6500 sędziów-kobiet z ponad 100 krajów na całym świecie, chcemy zwrócić szczególną uwagę na sytuację afgańskich kobiet-sędziów, mając na uwadze wyjątkową rolę, którą odegrały (i wciąż odgrywają) w utrzymywaniu praworządności i praw człowieka dla wszystkich oraz konkretne zagrożenia których w rezultacie doświadczają. Chylimy czoła przed ich poświęceniem i odwagą.

IAWJ wspiera afgańskie sędzie w ich pracy już od 2003r. Aktualnie w Afganistanie służy 270 kobiet-sędziów, z czego ponad 100 jest członkami Afgańskiego Stowarzyszenia Kobiet-Sędziów (AWJA) które jest stowarzyszone z IAWJ. Niektóre z członkiń zarządu IAWJ rozmawiały z afgańskimi sędziami w czerwcu, w czasie wirtualnego spotkania AWJA.

Sędzie obecne na spotkaniu przekazały swoim koleżankom z zagranicy pilne i ważne informacje. Każda z nich opowiadała o trudnych i niebezpiecznych warunkach życia i pracy. Niektóre sędzie straciły życie w atakach terrorystycznych, a niektóre z obecnych otrzymywały groźby. Sędzie oświadczyły, że kochają swój kraj i nie zamierzają go opuścić. Proszą tylko o możliwość kontynuacji ich ważnej pracy w swoich sądach w bezpiecznych warunkach. Od tego czasu otrzymałyśmy wiele dalszych informacji od naszych członkiń, opisujących pogarszającą się sytuację. Niektóre już musiały opuścić swoje placówki na prowincji, wraz z rodzinami, ponieważ pozostawanie tam było zbyt niebezpieczne. 

IAWJ wzywa wszystkich biorących udział w negocjacjach pokojowych do zagwarantowania praw kobiet i dziewcząt. Jednocześnie IAWJ zauważa, że z powodu rodzaju pracy, którą wykonują kobiety sędzie i wyroków, które wydały w sądach karnych, antykorupcyjnych i rodzinnych, wiele z nich będzie w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli Talibowie dotrą do Kabulu. Te niebezpieczeństwa są zwielokrotnione z powodu ich płci i faktu, że osoby przez nie skazane zostaną zwolnione z więzień.

IAWJ wzywa rządy, aby włączyły afgańskie sędzie i ich rodziny, znajdującie się w tak tragicznej sytuacji, w działania ochronne przygotowane dla tłumaczy, dziennikarzy i osób, które pracowały dla sojuszniczych jednostek wojskowych w Afganistanie. Afgańskie sędzie, pomagając rozwijać system sprawiedliwości, wspierały budowę praworządności w swoim kraju, jako ważny filar państwa demokratycznego. Biorąc pod uwagę ich poświęcenie, pozostawianie ich na łasce Talibów i grup powstańczych byłoby zaiste tragiczne. 

Sędzia Susan Glazebrook

Prezes IAWJ

Komunikaty

Media