Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący Rzecznika Praw Obywatelskich z 15 kwietnia 2021r. nieważny.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021r. dot. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny wydal dziś nieważny wyrok dotyczący Rzecznika Praw Obywatelskich, co wynika z faktu zasiadania w składzie Justyna Piskorskiego, który do tego nie był upoważniony, czyli tzw dublera. Niemniej dla części klasy politycznej to pozorne orzeczenie będzie stanowiło podstawę ich działania. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej i Stanisława Piotrowicza pozostawił RPO prof. Adamowi Bodnarowi trzy miesiące na pełnienie urzędu. Po tym okresie polscy obywatele zostaną pozbawieni jednego z ostatnich konstytucyjnych organów chroniących ich prawa i wolności. W ten sposób poprzez zaniechania parlamentarzystów i aktywność TK dochodzi do faktycznej zmiany Konstytucji. Obowiązkiem parlamentarzystów jest dokonanie wyboru w ciągu trzech miesięcy RPO lub uchwalenie ustawy gwarantującej dalsze funkcjonowanie prof. Adama Bodnara - legalnie wybranego RPO. W innym przypadku parlament nie wypełni swoich konstytucyjnych obowiązków.