Uchwała Zarządu Oddziału IUSTITIA w Kielcach z dnia 10 lutego 2021r. w związku z publikacją w Dzienniku Rzeczpospolita artykułu Prezesa SO w Kielcach sędziego Ryszarda Sadlika „Potrzeba świeżej krwi”

Uchwała Zarządu Oddziału w Kielcach

Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

z dnia 10.02.2021 roku

W związku z publikacją w dniu 3 lutego 2021 roku w Dzienniku Rzeczpospolita artykułu Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach sędziego Ryszarda Sadlika pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, Zarząd Oddziału w Kielcach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w tej publikacji.

Posługiwanie się w niej terminami „kolesiostwo”, „arogancka, politycznie zaangażowana kasta”, czy „kastowy sposób postrzegania rzeczywistości”, a zwłaszcza „spętanie powrozem politycznym”, godzi wprost w dobre imię sędziów, także tych, z którymi Autor publikacji współpracował od lat, deprecjonując obecnie ich dorobek zawodowy, zaangażowanie w codzienne obowiązki i uczciwie wykonywaną służbę wobec każdego, kto stanął przez polskim sądem i miał zapewnione prawo do rzetelnego procesu.

Nie do przyjęcia są sugestie dotyczące politycznego zaangażowania sędziów, jak i stowarzyszeń sędziowskich, których działania w rzeczywistości służą jedynie zachowaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej określonych w Konstytucji.

Jesteśmy przekonani, że każdy sędzia Rzeczypospolitej Polskiej w  dalszym ciągu potrafił będzie zachować konieczny dla sprawowanego urzędu umiar, apolityczność i tolerancję dla różnych postaw i poglądów w społeczeństwie,  a także nie będzie podatny na próby ręcznego sterowania, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, w tym sprawowanej funkcję.