Chcesz wesprzeć represjonowanych? Otworzyliśmy Fundusz Pomocy

Utworzyliśmy Fundusz Pomocyktórego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu kontoFundacji Dom Sędziego Seniora:

20 1090 1346 0000 0001 4426 7265

Nawet najmniejszy gest to dla ogromne wsparcie! Dziękujemy!


LIST WŁADZ FUNDACJI:

Szanowni Państwo. Sędziowie Rzeczpospolitej.
Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizując te cele utworzyliśmy Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji: 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265
a pomoc ta będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy (tekst Regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej Fundacji www.domsedziegoseniora.pl).
Chcielibyśmy, jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aby osoby związane z naszym środowiskiem, które znalazły się bez swojej winy w sytuacji wymagającej wsparcia, potrzebną pomoc uzyskały.
Serdecznie zapraszamy do wsparcia Funduszu. Dziękujemy za Waszą ofiarność.
Zarząd Fundacji Dom Sędziego Seniora