Stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA z 16 września 2020 w sprawie medialnych zapowiedzi postępowania karnego wobec SSO Beaty Morawiec

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo sprzeciwia się publicznej kampanii dyskredytacji Pani sędzi Beaty Morawiec prowadzonej przy wykorzystaniu jednego z prorządowych portali internetowych, który powołuje się na źródła w Prokuraturze Krajowej. Szykanowanie sędziów, którzy odważnie i bez oglądania się na konsekwencje stają w obronie praworządności, przybiera w Polsce coraz bardziej drastyczne formy. Stworzony przez rządzących, kompletny i zamknięty system dyscyplinarno - urzędniczy, którego elementem są m.in. upolitycznieni prokuratorzy, z Prokuratorem Generalnym Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na czele, wykorzystuje w sposób instrumentalny postępowania karne w celu zdyskredytowania sędziów, którzy nie boją się krytycznie wypowiadać na temat szkodliwych działań władzy politycznej wprowadzanych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, czego przykładem są „przecieki” do mediów prorządowych ze strony Prokuratury Krajowej.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do rozpoznania jego sprawy przez niezależny i bezstronny sąd. Informowanie mediów o zarzutach, które prokuratura zamierza postawić sędziemu, bez umożliwienia sędziemu podjęcia obrony, wskazuje na instrumentalne potraktowanie postępowania karnego wobec Pani sędzi Beaty Morawiec.
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że niezależnie od metod i środków, których władza polityczna użyje do eliminacji niezależnych sędziów z życia publicznego, nadal będzie prowadził działania w obronie praworządności oraz praw człowieka, czyniąc to w interesie wszystkich obywateli Polski. Ponadto będziemy zawsze bronić dobrego imienia każdego sędziego, który poddawany jest politycznym represjom ze strony zależnych od władzy politycznej prokuratorów.