Szczecin. Stanowisko Zarządu Oddziału w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego SA w Szczecinie

W dniu 15 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

„Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w ;związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z;dnia 5 sierpnia 2020 roku;„w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w ;Szczecinie”;stwierdza, że postępowanie to ;związane jest wyłącznie z czynnościami sędziego podjętymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Czynności te bezpośrednio zmierzały do realizacji wytycznych zawartych w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20 (zob. w szczególności tezy 23-25, 38, 43-46, 49-51).

Z tego względu przedstawianie sędziemu zarzutów dyscyplinarnych, a tym bardziej karnych, za zastosowanie się wprost do wskazań zawartych w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego, mającej moc zasady prawnej, uznajemy za oczywiście niezasadne. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia zarówno temu sędziemu, jak i innym, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.