Szczecin. Stanowisko Zarządu Oddziału ws. uchwały Zarządu SSP IUSTITIA z dnia 3 sierpnia 2020 roku

W związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających odnośnie stanowiska Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącego uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

“Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” protestuje przeciwko próbie pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy jako członkowie zarządu głównego SSP „Iustitia” podjęli stanowisko z dnia 3 sierpnia 2020 roku dotyczące uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP. Podkreślamy, że stanowisko to nie może być odczytywane jako forma podważania legalności wyborów Prezydenta RP, a jest poglądem opartym wprost na uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20.

Inicjowanie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy dbając o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa prezentują określone poglądy prawne, uznać trzeba za próbę wywołania efektu mrożącego, która pozostanie bezskuteczna.”