#MuremZaKrystianem Sędzia Tomasz Marczyński wysłał list do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

pismo Radzik Marczynski0070720201

pismo Radzik Marczynski0070720202