Czy dojdzie jednak do uchylenia immunitetu sędziemu?

Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o nie uchylaniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleya- informuje sędzia Igor Tuleya, którego bronią warszawscy adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski.

Wskazujemy, że prokuratura kontynuuje walkę przeciwko niezależnemu sędziemu Igorowi Tuleyi, chce uchylenia jego immunitetu, aby zarzucić mu popełnienie przestępstwa. Dlatego, że nie zgadza się z decyzją sądu wydaną w 2017r. Skarży wydaną 9 czerwca 2020r. (wtorek) decyzję;przez byłego prokuratora Jacka Wygodę, w Izbie Dyscyplinarnej budynku Sądu Najwyższego.
W całym kraju przeddzień jej wydania odbyły się wiece poparcia sędziego Igora Tuleyi i przeciwko wnioskowi prokuratury.

Przypominamy wcześniejszą wypowiedź sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie 
Piotra Gąciarka ⁦zIustitia Oddział Warszawski
który odnosił się do wniosku prokuratury:
⁩ - Igorowi Tuleya chce się uchylić immunitet nie dlatego, że kradnie ale dlatego, że wydał orzeczenie niewygodne dla władzy. 
- Partia i prokuratura chcą kontrolować sądy. 
Mamy prawo do niezależnego sądownictwa. Sędziowie nie dadzą się zastraszyć.

#MuremZaSędziąIgoremTuleyą!

Na zdjęciu sędzia Marzena Stoces Iustitia Oddział w Krakowie podczas wiecu poparcia dla sędziego Igora Tuleyi, Kraków, czerwiec 2020 roku.