"Iustitia" chce całkowitego wstrzymania działania sądów. Ministerstwo odpowiada: prace nad rozwiązaniem sytuacji trwają (onet.pl)

"Kłopoty z pocztą, która znacząco ograniczyła działalność ze względu na zagrożenie koronawirusem, zagrażają uczestnikom postępowań sądowych. Jeśli nie odbiorą korespondencji z sądu, mogą im przepaść terminy. Zaś wizyty w placówkach pocztowych wiążą się z ryzykiem zarażenia. Dlatego sędziowie z "Iustitii" apelują do ministra sprawiedliwości, żeby sądy w ogóle zaprzestały czynności, poza sprawami pilnymi. - Dostrzegamy ten problem, prace trwają - mówi Onetowi wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska."

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-iustitia-chce-calkowitego-wstrzymania-dzialania-sadow/p6q1jf5

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z epidemią koronawirusa apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym osób pracujących w sądach. 

https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3758-apel-iustitii-do-ministra-sprawiedliwosci-o-podjecie-natychmiastowych-dzialan-zmierzajacych-do-zapewnienia-bezpieczenstwa-obywateli-w-tym-osob-pracujacych-w-sadach

Apel Zarządu SSP "Iustitia" o wstrzymanie działania sądów 

https://www.iustitia.pl/79-informacje/3763-apel-zarzadu-ssp-iustitia-o-wstrzymanie-dzialania-sadow

https://www.iustitia.pl/3764-klopoty-z-poczta-zagrazaja-uczestnikom-postepowan-sadowych

"Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z Prezesami Sądów Apelacyjnych. Dziś zarekomendowało rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje dotyczące rozwiązań mających na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów."

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sprawne-funkcjonowanie-wymiaru-sprawiedliwosci-w-sytuacjach-nadzwyczajnych

 foto: "Konferencja ministra Zbigniewa Ziobry" by Kancelaria Premiera is licensed under CC PDM 1.0