Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we wspólnym proteście przeciwko systematycznym naruszeniom!

29 listopada 2019 r. w Paryżu Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej Panią oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podpisali wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa. Zaapelowali także do polskich władz o przywrócenie rządów prawa, niezawisłości sądownictwa oraz respektowanie zasady autonomii samorządów prawniczych, zwłaszcza w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

WeimarTriangle29112019 listr trojstronny ang

//tłumaczenie
Paryż, 29 listopada 2019 r.

My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu iWarszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą;

Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne zpodstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają wobronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.

Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczychi ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.;

Mikołaj Pietrzak
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Edith Kindermann
Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

Marie-Aimée Peyron
Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej

Komunikaty

Media