Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

ŻĄDAMY:

1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna

2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa

3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika

4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy

5. szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19.11.2019 r.