Iustitia domaga się odwołania Macieja Mitery z funkcji Prezesa Sądu, rzecznika prasowego KRS oraz wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego za postępowanie wobec sędziego Łukasza Bilińskiego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierował prośby w sprawie działań podejmowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i jednocześnie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Mitery wobec sędziego tego Sądu Łukasza Bilińskiego domagając się:

1. od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro odwołania Macieja Mitery ze stanowiska Prezesa tego Sądu (list - pdf);

2. od Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Macieja Mitery (list - pdf);

3. od Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura odwołania Macieja Mitery z funkcji rzecznika prasowego i wszczęcia postępowania wyjaśniającego (list - pdf).