Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dn. 21 listopada 2018 r. wraz z Uchwałami nr. 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2018 roku wraz z Uchwałami numer 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.


ZG 1 1ZG 2 1ZG 2 2