Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome trosk, w szczególności wyrażanym ostatnio przez sędziów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Krakowie i Katowicach dotyczących sytuacji sądownictwa w Polsce.

Stowarzyszenie w szczególności akcentuje kwestie dotyczące zagrożeniu niezawisłości sądownictwa spowodowane ostatnimi zmianami legislacyjnymi w ustroju sądownictwa przeprowadzonymi przez rząd i mającymi na celu uzyskanie politycznej kontroli nad sądami.

Stowarzyszenie uznaje kroki podejmowane przez rząd jako brak szacunku dla zasady trójpodziału władzy.

Stowarzyszenie wyraża szczególne zaniepokojenie w sprawach obniżenia kryteriów dla kandydatów do Sądu Najwyższego oraz braku zapewnieniu niezależności i bezstronności kandydatów. Sytuacja ta sprowadza podejrzenia, że mogą mieć miejsce polityczne naciski na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Okoliczności te są nie do pogodzenia z zasadą niezależności sądownictwa.

Stowarzyszenie posiada informacje, że polski Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów prawa, które przenosiły starszych sędziów w stan spoczynku oraz zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności tych przepisów z prawem unijnym.

Stowarzyszenie potępia wszelkie próby podważenia prawa Sądu Najwyższego do kontaktowania się w ten sposób z Trybunałem Europejskim, a w szczególności te działania, które oskarżają sędziów Sądu Najwyższego o dokonanie przestępstwa. Stowarzyszenie pragnie wyrazić wsparcie dla Sądu Najwyższego w tej rezolucji.

Stowarzyszenie pragnie także wyrazić wsparcie dla pozostałych polskich sędziów w ich walce z próbami dekonstrukcji niezależności polskiego sądownictwa i ich prawa do samorządu.

Rezolucję tę Stowarzyszenie Sędziów Europejskich przyjęło na spotkaniu w Marrakeszu, 17 października 2018 roku.