Uchwała z dnia 2 października 2018 r. Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni

Uchwała z dnia 2 października 2018 r. Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni

Uchwała nr 1 z dn. 2.10 1