Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.09.2018 r. wraz z Uchwałą Nr. 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.09.2018 r. wraz z Uchwałą Nr.1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Poznań uchwała 2018 09 27 1

 

Poznań uchwała 2018 09 27 2