Uchwała z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka wbrew jego woli do innego Wydziału

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka - wbrew jego woli - do innego wydziału.

Takie działanie Prezesa SO w Krakowie ocenić należy jednoznacznie jako formę represji wobec sędziego konsekwentnie broniącego niezależności sądów.

Przymusową zmianę przydziału służbowego sędziego Waldemara Żurka uznajemy za próbę zastraszenia sędziów występujących otwarcie przeciwko działaniom zmierzającym do politycznego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości.