Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich Iustitii i Themis w sprawie naboru do Sądu Najwyższego

Zgodnie stwierdzamy, że procedura konkursowa do Sądu Najwyższego jest nieważna. Będziemy wspierać tych, którzy będą kwestionować status organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa i ważność konkursu.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis