Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA z dużą przykrością odbiera wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, sugerujące, iż protest sędziów w formie „dni bez wokandy" ma swoje polityczne podłoże.

Polscy sędziowie postawą ostatnich kilku lat dobitnie udowodnili, iż w ich działaniach najważniejsze jest dobro państwa oraz obrona niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, który jest filarem każdej demokracji. Bardzo duża skala protestu oraz jego forma polegająca na normalnej pracy w gabinetach, która jest podstawą pracy sędziego, nie zasługuje na tak stronnicze oceny. Nie jest to język dialogu, tylko konfrontacji. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA dostrzega od szeregu miesięcy dobre intencje jakie płyną od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak brak realnej realizacji publicznych deklaracji zmusił sędziów do takiej formy protestu.

Współpraca Stowarzyszenia z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz merytoryczne postulaty formułowane przez sędziów potwierdzają jedynie, oczywistą dla wszystkich tezę, iż próba upolitycznienia walki o reformę wymiaru sprawiedliwości jest nieuprawniona i szkodliwa.

Środowisko sędziowskie jest nadal otwarte na merytoryczny dialog z przedstawicielami rządu, czeka jednak na przyjęcie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, a nie polityczne wystąpienia, które w żaden sposób nie pomogą w rozwiązaniu trudnej sytuacji polskiego sądownictwa. 

 

W imieniu Zarządu SSP IUSTITIA

SSO Waldemar  Żurek

Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia