Komunikat prasowy z 31 października 2009 r. w sprawie u.s.p.

     

 

     W związku z komunikatem prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 października 2009 r. w sprawie konsultacji projektu zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że przed wysłaniem projektu z dnia 12 października 2009 r. do konsultacji międzyresortowych nie otrzymało tego projektu. Nie powinno więc dziwić, że uznaliśmy to za sprzeczne z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa.

     Nie jest prawdą, że Stowarzyszenie przedstawiło swoje stanowisko w formie oświadczenia o akceptacji bądź braku akceptacji dla poszczególnych projektowanych rozwiązań, gdyż zgłosiliśmy także konkretne propozycje innego brzmienia określonych przepisów. Aktualna wersja ministerialnego projektu w swoim uzasadnieniu zawiera wskazanie, jakie uwagi zostały zgłoszone przez SSP "Iustitia", lecz za rozczarowujące uznajemy zaniechanie dyskusji merytorycznej nad naszymi propozycjami. Ten sposób prowadzenia prac nad projektem budzi obawy, że proces konsultacji społecznych jest procesem czysto formalnym, w którym decyzje polityczne górują nad argumentami merytorycznymi.

     Zmiany w ustroju sądów powszechnych są decyzją istotną dla ustroju państwa, która wymaga realnego dialogu społecznego. Uważamy taki dialog za niezbędny w dalszym toku prac nad projektem i wyrażamy w związku z tym nadzieję, że konsultacje takie będą miały miejsce przed zatwierdzeniem ostatecznego kształtu projektu przez Radę Ministrów.