Komunikat na temat spotkania przedstawicieli "Iustitii" w Senacie RP w sprawie zmian procedury karnej

   

 

    W dniu 9 czerwca 2010 r. przedstawiciele "Iustitii" - prezes Maciej Strączyński oraz członkowie Zarządu i zarazem zespołu ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa: przewodniczący Jacek Przygucki i Anna Adamska-Gallant, zostali zaproszeni do rozmów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego, opartego na zebranych przez zespół projektach i doświadczeniu praktycznym sędziów.

     Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele senackich Komisji: Ustawodawczej oraz Praworządności, Praw Człowieka i Petycji. Spotkaniem kierował senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Krajową Radę Sądownictwa reprezentował sędzia Janusz ZImny, a delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości przewodniczył wiceminister Piotr Kluz.

     Stowarzyszenie zostało zaproszone do przedstawienia własnego projektu ustawy zmieniającej kodeks postępowania karnego i ewentualnie inne kodeksy, z nastawieniem na praktyczną poprawę sprawności postępowania karnego, w szczególności poprzez rzeczywiste uproszczenie procedur i zmianę przepisów, które powodują nadmierną ilość uchyleń orzeczeń do ponownego rozpoznania przez sądy odwoławcze.

     W przypadku akceptacji projekt ustawy przedstawiony przez "Iustitię" może otrzymać bieg jako senacka inicjatywa ustawodawcza. Natomiast w przypadku powodzenia powyższego przedsięwzięcia "Iustitia" będzie miała możliwośc przedstawienia dalszych tego typu projektów usprawniania sądownictwa.

Prezes Stowarzyszenia - Maciej Strączyński