Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników wymiaru sprawiedliwości

Kielce, dnia 11 grudnia 2018 roku

Sędziowie Sądu Okręgowego w Kielcach popierają postulaty

płacowe pracowników sądów powszechnych

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 12 grudnia 2018 r.

Pismo oraz Uchwały nr 1 i nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 12 grudnia 2018 roku

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 6 grudnia 2018 r.

Pismo oraz trzy Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy podjęte w dniu 6 grudnia 2018 roku.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z 10 grudnia 2018 r.

Pismo oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 21 listopada 2018 r.

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z aprobatą przyjmuje kierunek zmian normatywnych wynikających z ustawy z 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (dalej: ustawa nowelizująca). Działania podejmowane przez organizacje społeczne, sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, a także organy Unii Europejskiej na rzecz ochrony praworządności w Polsce, zaczynają przynosić rezultaty. Pragniemy jednak podkreśli...

Komunikaty

Media