Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodz

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracy...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 roku

Pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku oraz uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Katowickiej z 14 stycznia 2019r. dotyczące wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej oraz popierające postulaty płacowe pracowników sądownictwa

Sędziowie Apelacji Katowickiej (obejmującej okręgi sądów w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowy) na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 14 stycznia 2019r. podjęli 4 uchwały. Pierwsza dotycząca: wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej z uwagi na wadliwość działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa (uchwała I - pdf). Drugia zobowiązująca Przewodniczącego Zgromadzenia do nie przekazywania dokumentów osób, których opiniowania odmówiło Zgromadzenie ...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 7 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 7 stycznia 2019 roku.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dn. 3 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego wraz z Uchwałami Nr 1-2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okregowego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 roku.

Komunikaty

Media