Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku działaniami władz polskich po wydaniu wyroku TSUE z 19.11.2019r.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku działaniami władz polskich po wydaniu wyroku TSUE z 19.11.2019r. Wyrokiem z 19 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sposób organizacji sądownictwa nie jest wewnętrzną sprawą krajów członkowskich i musi być zgodny z prawem Unii Europejskiej. Podzielił także zastrzeżenia polskiego Sądu Najwyższego, że Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego mogą nie spełnia...

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wspiera polskie samorządy adwokacki i radcowski we wszelkich działaniach mających na celu zachowanie ich niezależności od władzy politycznej. Skuteczna ochrona wolności i praw obywatelskich wymaga instytucji wolnych od wpływów politycznych. Niezależność adwokata i radcy prawnego jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa pra...

Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

ŻĄDAMY: 1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna 2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa 3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika 4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-...

WSPÓLNE STANOWISKO w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych A.K. (C-585/18), CP (C-624/18) i DO (C-625/18)

Pełna treść Stanowiska do pobrania TUTAJ oraz dodatkowa argumentacja TUTAJ Apel W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ‍ponadnarodowej integrac...

Komunikaty

Media