Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia domaga się odwołania Macieja Mitery z funkcji Prezesa Sądu, rzecznika prasowego KRS oraz wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego za postępowanie wobec sędziego Łukasza Bilińskiego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierował prośby w sprawie działań podejmowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i jednocześnie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Mitery wobec sędziego tego Sądu Łukasza Bilińskiego domagając się: 1. od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro odwołania Macieja Mitery ze stanowiska Prezesa tego Sądu (list - pdf); 2. od Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba wszczęcia ...

Oświadczenie sędzi Doroty Zabudowskiej dotyczące komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 6 czerwca 2019 r.

W związku z zamieszczoną na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich informacją, że przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego w postępowaniu toczącym się przed Sądem, w którym orzekam, stanowczo żądam sprostowania tej informacji, gdyż powyższe sformułowanie godzi w moje dobre imię jako sędziego i wprowadza odbiorców w błąd co do przedmiotu postępowa...

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodz

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracy...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 roku

Pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku oraz uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Katowickiej z 14 stycznia 2019r. dotyczące wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej oraz popierające postulaty płacowe pracowników sądownictwa

Sędziowie Apelacji Katowickiej (obejmującej okręgi sądów w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowy) na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 14 stycznia 2019r. podjęli 4 uchwały. Pierwsza dotycząca: wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej z uwagi na wadliwość działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa (uchwała I - pdf). Drugia zobowiązująca Przewodniczącego Zgromadzenia do nie przekazywania dokumentów osób, których opiniowania odmówiło Zgromadzenie ...

Media