Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie wolności mediów

Sprzeciwiamy się kolejnym próbom łamania niezależności wolnych mediów. W demokratycznym państwie prawa takie działania są niedopuszczalne i muszą budzić oburzenie. Wspieramy redaktorki i redaktorów - autorów oświadczenia i jesteśmy z nimi solidarni. Dziś wszyscy jesteśmy dziennikarzami, bo bez niezależnych mediów nie ma wolnej i mądrej Europy. Przypominamy, że Konstytucja RP gwarantuje wolność prasy i środków społecznego przekazu oraz prawo do informacji (art. 14 i 54...

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSP „IUSTITIA”

PDF Warszawa, dnia 7 czerwca 2023 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSP „IUSTITIA” W związku z licznymi wypowiedziami medialnymi stanowiącymi reakcję na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. sygn. akt IV SA/Wa 654/23 w przedmiocie wstrzymania - do czasu rozpoznania skarg – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji związanej z wydobyciem w Kopalni Węgla Brunatnego Turów po 2026 r. informujemy co następuje: - nie są prawdziwe t...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870)

Już niemal 2 miliardy zł zapłacili Polacy za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie dot. wadliwego systemu dyscyplinarnego sędziów. Konieczność wdrożenia zmian w tym zakresie w zgodzie z orzecznictwem TSUE i ETPCz jest także jednym z warunków wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).  Dziś wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870). Wbrew zapewnieniom twórc...

Wspólne stanowisko stowarzyszeń w sprawie wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy.

Wspólne Stanowisko (pdf) Treść oświadczenia: W imieniu organizacji podpisanych pod oświadczeniem, informujemy, że nie wyrażamy zgody na łamanie przepisów Konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu. Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzyi referendarze sądowi nie stają się „zakładnikami” woli ...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 2 września 2022 r. w sprawie obniżenia wynagrodzeń sędziowskich

    Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023, który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r. kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w II kwartale poprzedniego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu S...

Komunikaty

Media