Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP „IUSTITIA” w sprawie represji wobec sędziego Adama Synakiewicza

Wczoraj Gazeta Prawna poinformowała o natychmiastowym odsunięciu przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę od orzekania sędziego Adama Synakiewicza. Jedyną przyczyną takiej decyzji jest wydanie przez Pana Sędziego wyroku, który nie odpowiada oczekiwaniom ministra.Prezes sądu, w którym orzeka sędzia Synakiewicz, być może świadomy konsekwencji, mimo wniosku rzecznika dyscyplinarnego, nie odsunął sędziego od orzekania.Zachowanie ministra Ziobry pokazało jednoznacznie, że t...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zarząd SSP Iustitia zwraca uwagę międzynarodowej opinii publicznej na liczne nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków przekazanych w 2017 roku do dyspozycji Ministra Sprawiedliwości w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw. Nieprawidłowości te wykazano w informacjach Najwyższej Izby Kontroli (raporcie z 2018 r. i informacji z ...

Oficjalne stanowisko IAWJ odnośnie sytuacji w Afganistanie

Oświadczenie w oryginale: https://www.iawj.org/content.aspx?page_id=5&club_id=882224&item_id=67819& tłumaczenie: Oficjalne stanowisko IAWJ odnośnie sytuacji w Afganistanie. Sędzia Susan Glazebrook. Opublikowano 16.8.2021 Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów-Kobiet (IAWJ) wyraża poważne obawy co do zapewnienia podstawowych praw człowieka afgańskim kobietom i dziewczętom w obliczu zajmowania kolejnych obszarów kraju przez Talibów. Prawa te to m.in. pra...

Stanowisko zarządu SSP IUSTITIA kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezprawnych działań wiceprezesa SO Przemysława Radzika wobec sędziego Jacka Tyszki

Pan Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro Zarząd SSP „Iustitia” z zaniepokojeniem zapoznał się ze stanowiskiem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika, które odnosi się do oświadczenia pana sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Jacka Tyszki w przedmiocie odmowy orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze przez niekonstytucyjny organ KRS. Wysoki stopień irracjonalności działań pana Przemysława Radzika nakazuje ze szczególną troską i uwagą...

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN. Apel ten to spontaniczna akcja sędziów z całej Polski, z sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i z sądów administracyjnych. Zainicjowali ją w myśl postawy "jeden za wszystkich wszyscy za jednego" sędziowie z okręgu olsztyńskiego. W wyrazie solidar...

Komunikaty

Media