Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel Iustitii po ujawnieniu rozmów Leszka Mazura (KRS) z Arkadiuszem Cichockim i Prezesem NSA Markiem Zirk-Sadowskim

W związku z nowymi medialnymi informacjami dotyczącymi działalności sędziów z grupy "Kasta" na Whatsappie, w tym rozmowy b. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Leszkiem Mazurem w sprawie rekomendacji sędziego Tomasza Szmydta na stanowisko w KRS, roli wiceministra Łukasza Piebiaka oraz rozmów Leszka Mazura z Prezesem NSA Markiem Zirkiem - Sadowskim, SSP Iustitia po raz kolejny apeluje: - do członków KRS, ...

List otwarty Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 września 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

List otwarty Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 września 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Wobec naruszenia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. poprzez wyznaczenie odległego terminu Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego, o którego pilne wyznaczenie Sędziowie tut. Sądu wnioskowali pismem z dnia 26 sierpnia ...

Iustitia domaga się odwołania Macieja Mitery z funkcji Prezesa Sądu, rzecznika prasowego KRS oraz wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego za postępowanie wobec sędziego Łukasza Bilińskiego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierował prośby w sprawie działań podejmowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i jednocześnie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Mitery wobec sędziego tego Sądu Łukasza Bilińskiego domagając się: 1. od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro odwołania Macieja Mitery ze stanowiska Prezesa tego Sądu (list - pdf); 2. od Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba wszczęcia ...

Oświadczenie sędzi Doroty Zabudowskiej dotyczące komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 6 czerwca 2019 r.

W związku z zamieszczoną na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich informacją, że przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego w postępowaniu toczącym się przed Sądem, w którym orzekam, stanowczo żądam sprostowania tej informacji, gdyż powyższe sformułowanie godzi w moje dobre imię jako sędziego i wprowadza odbiorców w błąd co do przedmiotu postępowa...

Media