Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Warszawa. List do Piotra Schaba prezesa Sądu Okręgowego

Szanowny Panie Prezesie, jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynności zmierzających do pozbawienia sędziego Igora Tuleyi możliwości faktycznego wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Sam fakt, że 18 listopada b.r. izba dyscyplinarna funkcjonująca w budynku Sądu Najwyższego przedstawiła stanowisko o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi oraz o zawieszeniu go w wyk...

List otwarty. Apelujemy o VETO Europejczyków dla bezprawia!

Warszawa, 19 listopada 2020 roku Pani Ursula von der Leyen Przewodnicząca Komisji Europejskiej Pan David Sassoli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan  Charles Michel Przewodniczący Rady Europejskiej Listo otwarty do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej W dniu 17 listopada 2020 r., na oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w związku z pracami nad budżet...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo potępia decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei. Izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/...

Rola stowarzyszeń sędziowskich we wspieraniu niezależności sądownictwa

Szanowne koleżanki i koledzy, Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE), działająca przy Radzie Europy, przedstawiła Opinię nr 23. w sprawie „Roli stowarzyszeń sędziowskich we wspieraniu niezależności sądownictwa” (link do wersji angielskiej: https://www.iaj-uim.org/news/opinion-on-the-role-of-judicial-associations-approved-by-the-ccej/). Niniejsza opinia stanowi istotne wsparcie dla stowarzyszeń sędziowskich na narodowym jak i międzynarodowym szczeblu. Wyznacza ona po...

Pandemia w sądach. Stanowisko SSP Iustitia w sprawie rekomendacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 listopada 2020 r.

Stanowisko SSP Iustitia w sprawie rekomendacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 listopada 2020 r. dotyczących funkcjonowania sądów w okresie pandemii Zarząd SSP Iustitia z uwagą zapoznał się z tzw. rekomendacjami pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej z 5 listopada 2020 r. dot. funkcjonowania sądów w okresie pogarszającej się pandemii i zgłasza następujące uwagi: 1. Pani podsekretarz przypomina, że odpowiedzialność za z...

Komunikaty

Media