Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA z 7 kwietnia 2021 w sprawie sytuacji w sądach w związku z epidemią COVID-19

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę na alarmującą sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Sądy i prokuratury są jedynymi jednostkami budżetowymi, których nie objęło zalecenie pracy zdalnej. Brak jest jakiejkolwiek koordynacji i kompleksowej regulacji funkcjonowania sądów przez Ministra Sprawiedliwości i rząd. Sędziowie i pracownicy sądów są nieustannie narażeni na kontakt z koronawirusem, obsługując tysiące wokand dziennie. Sąd Najwyższy odwołał wszyst...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie zaliczenie do I grupy szczepień adwokatów i radców prawnych

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie zaliczenie do I grupy szczepień adwokatów i radców prawnych   W związku z program szczepień przeciwko koronawirusowi, w którym w ramach I grupy szczepieniu podlegają „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, w tym pracownicy wymiaru sprawiedliwości, zwracamy się do Rady Ministrów o zaliczenie do tej samej grupy adwokatów i radców prawnych, którzy ma...

Stanowisko Zarządu Śląskiego Oddziału Iustitii w sprawie odwołania rozpraw w sądach na terenie apelacji katowickiej

W dniu 26 marca 2021r. Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął uchwałę w sprawie odwołania rozpraw na terenie apelacji katowickiej i wezwał Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do podjęcia decyzji o odwołaniu wszystkich rozpraw jawnych na terenie apelacji katowickiej, bądź też do zajęcia wyraźnego stanowiska w jaki sposób mają odbywać się rozprawy w sądach i w jaki sposób zapewnić uczestnikom postępowania i pracownikom, takie warun...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 października 2020 roku

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 października 2020 roku   My, sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej działań zmierzających do wszczęcia postępowania karnego i postawienia sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k. mającego polegać na odmiennej od prezentowanej przez pro...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia, podczas którego miał występować jako obrońca, przypomina, że zapewnienie poszanowania tajemnicy adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich organów państwa. Jako polscy sędziowie uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd może być r...

Komunikaty

Media