Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego

Uchwały Zgromadzenia Sędziów Okręgu Elbląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Uchwała nr 1 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieopublikowania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu uchwały podjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. pomimo uchwały ponaglającej w tym przedmiocie, podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 7 września 2018 r. Uchwała nr 2 Zgromadzenie Ogólne Sędziów ...

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Kieleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała numer 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Kieleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wyraża swoje zdumienie wynikami konkursów na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach przeprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa w lutym 2019 roku. Wyniki tych konkursów jednoznacznie wskazują na to, że wyłonienie osób mających otrzymać nominacje na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach nie odbyło się w znac...

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dn. 25 lutego 2019 r.

Uchwała numer 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25 lutego 2019 roku.

UCHWAŁY ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 rok

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Dariusza Pawłyszcze,

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28.01.2019 r., wraz z Uchwałą Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Komunikaty

Media