Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie protestu nauczycieli

Jednym z najważniejszych punktów uchwały programowej XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu jest walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej. Polscy sędziowie jako grupa zawodowa posiadają duże doświadczenie w tym zakresie, zdobyte głównie w ciągu ostatnich kilku lat. Miliony złotych publicznych pieniędzy zostały wydane na kampanię billboardową skierowaną przeciwko sędziom. Także najwyżsi funkcjonariusze publiczni, jakimi są Prezydent RP, Pre...

Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

     Pismo oraz dwie Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie działań rzecznika dyscyplinarnego P.Schaba oraz zastępców P.Radzika i M.Lasoty

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działani...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r.

Uchwała nr 1 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r. wysłuchało Informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2018. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie negatywnie opiniuje Informację roczn...

Uchwała programowa 2019 przyjęta na XXIV Zjeździe Delegatów w Toruniu

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów przyjęto uchwałę programową, która wyznacza kierunki działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia na nadchodzące 3 lata.

Zapraszamy do lektury - uchwała programowa (pdf).

Komunikaty

Media