Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

     Pismo oraz dwie Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie działań rzecznika dyscyplinarnego P.Schaba oraz zastępców P.Radzika i M.Lasoty

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działani...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r.

Uchwała nr 1 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r. wysłuchało Informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2018. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie negatywnie opiniuje Informację roczn...

Uchwała programowa 2019 przyjęta na XXIV Zjeździe Delegatów w Toruniu

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów przyjęto uchwałę programową, która wyznacza kierunki działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia na nadchodzące 3 lata.

Zapraszamy do lektury - uchwała programowa (pdf).

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego

Uchwały Zgromadzenia Sędziów Okręgu Elbląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Uchwała nr 1 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieopublikowania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu uchwały podjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. pomimo uchwały ponaglającej w tym przedmiocie, podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 7 września 2018 r. Uchwała nr 2 Zgromadzenie Ogólne Sędziów ...

Komunikaty

Media