Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie warszawscy odmawiają opiniowania kandydatów na sędziów, krytyczni o działaniach rzeczników dyscyplinarnych, wspierają sędzię Annę Bator-Ciesielską i Pawła Juszczyszyna

12 grudnia 2019r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło uchwały, w których: a) odmówiło opiniowania kandydatów na sędziów sądów rejonowych do czasu rezygnacji sędziów członków KRS wybranych przez polityków; b) zażądało przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna; c) zażądało zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa; d) zwróciło się do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o wstrzymanie swoich czynności w procedurach...

Sędziowie z Katowic nadal powstrzymują się od opiniowania w ramach procedury nominacyjnej i wyrażają wsparcie Prezesowi Iustitii Krystianowi Markiewiczowi

Uchwały z 11 grudnia 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach: ...

Sędziowie Okręgu SO w Lublinie odraczają posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu SO w Lublinie

Uchwała nr 1 z dnia 21 października 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie I. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie do czasu udzielenia odpowiedzi przez ...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nadal wstrzymuje się od udziału w procedurze nominacyjnej, żąda odwołania rzeczników dyscyplinarnych i zawieszenia w czynnościach sędziowskich uczestników afery hejterskiej

6 września 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwały, gdzie: nr 1 - podtrzymało stanowisko co do swojego udziału w procedurze nominacyjnej nr 2 - zażądało odwołania rzeczników dyscyplinarnych, zawieszenia w czynnościach sędziego uczestników afery hejterskiej nr 3 - sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez rzeczników dyscyplinarnych, m.in. dotyczącym ofiar hejtu a nie ich sprawcom; nr 4 - podjęło decyzję o upublicznieniu uchwa...

Uchwała zarządu SSP „Iustitia” w sprawie zwrócenia się do właściwych rzeczników dyscyplinarnych o podjęcie czynności wyjaśniających

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, a w szczególności licznych publikacji medialnych dotyczących funkcjonowania pod kierownictwem byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka grupy osób, w tym sędziów, której celem miało być prowadzenie zorganizowanej, długofalowej akcji deprecjonowania innych sędziów przy wykorzystaniu m.in. bezprawnie udostępnianych danych wrażliwych i dokumentów urzędowych, jak też przez rozpowszechnianie negatywnych informacji, zmanipulowany...

Komunikaty

Media