Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. m.in. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyrażone w uchwale z 12 grudnia 2018 roku i odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów n...

Uchwała Nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. w sprawie działalności sędziów P.Schaba, M.Lasoty i P.W.Radzika

Uchwała Nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. w sprawie działalności sędziów Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że działalność  Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika godzi wprost w niezawisłość sędziów i szkodz...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów

Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 12 grudnia 2018r. w sprawie poparcia postulatów płacowych asystentów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych w Polsce.  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie domaga się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń  asystentów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych w Polsce, a w szczególności sądów apelacji...

Uchwała w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie

Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 12 grudnia 2018r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej postanawia odroczyć opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji warszawskiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybun...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11.12.2018 r. w sprawie działalności organu pełniącego funkcję KRS

Stwierdzamy, że organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, który wbrew postanowieniom Konstytucji RP został wybrany w całości przez polityków, nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego. Potwierdziło to kilkadziesiąt zgromadzeń i zebrań sędziów, a także wyniki ogólnokrajowych ankiety i referendum, przeprowadzonych w tej sprawie. Około 90% sędziów uważa, że organ ten nie wykonuje swojej konstytucyjnej funkcji, którą jest stanie na straży niezależności s...

Komunikaty

Media