Europejskie Stowarzyszenie Sędziów IAJ w sprawie wynagrodzeń

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów IAJ w dniu 20 maja 2006 r. w Wilnie jednogłośnie podjęło następującą Rezolucję:

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów z niepokojem obserwuje praktykę w niektórych sądownictwach, w których wysokość wynagrodzenia tzw. premia ilościowa (zależna od ilości zakończonych spraw), uzależniona jest od uznaniowych kryteriów oceny pracy sędziego.

Zdaniem Stowarzyszenia taka praktyka jest pod wieloma względami nie do przyjęcia. Jest także sprzeczna ze standardami europejskimi, nadto stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej.

Po pierwsze zasady przyznawania sędziom premii „ilościowej" nie są obiektywne i przejrzyste.

Po drugie owa praktyka powoduje zagrożenie, że przy ocenie pracy sędziego większa waga przykładana będzie do ilości a nie do jakości pracy. Kryterium produktywności, oparte na kosztach i ilości orzeczeń wydanych w określonym terminie, nie może być stosowana do oceny pracy sędziów, ze względu na specyfikę ich pracy. Jakość pracy sędziów zależy od umiejętności wymierzania sprawiedliwości w konkretnej sprawie, nie zaś od ilości orzeczeń wydawanych w określonym terminie. Uzależnienie wynagrodzenia sędziów od kryterium tzw. „efektywności" (koszt i czas), może spowodować pogorszenie jakości wymiaru sprawiedliwości.; nacisk będzie położony na ilość a nie na jakość.

Z tych względów Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zdecydowanie protestuje, ażeby wysokość wynagrodzenia sędziego była uzależniona od niejasnych kryteriów.