Uchwała zebrania członków Oddziału Poznańskiego SSP „Iustitia” z dnia 11.09.2008r.

Członkowie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z zadowoleniem przyjęli informację o tym, iż Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę której przedmiotem jest rozstrzygnięcie zgodności z Konstytucją obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń sędziowskich.. Nie może bowiem być tak, że o konstytucyjności naszych wynagrodzeń de facto decyduje Minister Finansów.

 

Niepokój sędziów Oddziału Poznańskiego budzi deklaracja Ministra Sprawiedliwości dotycząca przyszłorocznych podwyżek uposażeń. W żaden sposób nie rozwiązuje ona problemu zgodności z Konstytucją obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń sędziowskich. Nie realizuje i nawet nie przybliża się do realizacji żadnego z postulatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” petryfikując obecny stan rzeczy. Propozycja odniesienia wynagrodzeń sędziowskich do najniższego wynagrodzenia jest bowiem nie do przyjęcia. O wysokości wynagrodzenia decydować nadal będzie gremium w skład którego nie wchodzą przedstawiciele sędziów i w oparciu o kryteria nieobiektywne.  

 

Domagamy się stworzenia uniwersalnego, zgodnego z Konstytucją RP systemu kształtowania wynagrodzeń opartego o obiektywny wskaźnik – średnie wynagrodzenie określane przez Główny Urząd Statystyczny. Tylko takie rozwiązanie może zapewnić godność i konstytucyjność naszych wynagrodzeń.

 

W tej sytuacji w pełni popieramy wyznaczone przez Zarząd Stowarzyszenia kolejne dni bez wokandy – 24 i 25 września 2008r.

 

Nadto wzywamy Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowego przedstawienia spójnej koncepcji dochodzenia do zawodu sędziego. Proponowane bowiem cząstkowe rozwiązania nie zapobiegną upadkowi wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegamy, że jeżeli natychmiast nie podejmie się prac których celem będzie stworzenie modelu kariery sędziowskiej, to od maja 2009 roku rozpocznie się nieuchronny upadek sądownictwa.

 

Zebrani członkowie Oddziału Poznańskiego zwracają się do Zarządu SSP „Iustitia” o rozpoczęcie prac nad własnym projektem ustawy o ustroju sadów powszechnych który jako projekt społeczny, po szerokich konsultacjach z całym środowiskiem prawniczym,  powinien zostać jeszcze w tym roku wniesiony do Sejmu. Uważamy, że jesteśmy w stanie sensowny i zawierający wizję przyszłego wymiaru sprawiedliwości projekt opracować i zyskać dla niego poparcie różnych środowisk.