Uchwała SSP „IUSTITIA" Oddział Piotrków Tryb. z dnia 19 września 2008 r.

            Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszeni w piotrkowskim oddziale Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", wobec braku jakichkolwiek działań Rządu RP zmierzających do systemowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziowskich popierają działania protestacyjne ogłoszone na forum internetowym http://www.sedziowie.net/, polegające na :

tygodniu bez orzecznictwa w okresie od dnia 24 listopada 2008 r. do dnia 28 listopada 2008 r., w którym nie będą wydawane orzeczenia na rozprawach i na posiedzeniach,

dwóch tygodni bez orzecznictwa w okresie od dnia 22 grudnia 2008r .,

odmowie uczestnictwa sędziów w komisjach wyborczych.

W uchwale z dnia 27 czerwca 2008 r. oddział piotrkowski akcentował wyraźnie, że intencją Sędziów nie jest uzyskanie jednorazowej podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych. Zmiany wynagrodzeń Sędziów muszą  mieć charakter kompleksowy i systemowy np. przez powiązanie ich  wynagrodzeń z wynagrodzeniami przedstawicieli pozostałych władz państwowych. Pomimo wielu apeli środowiska sędziowskiego do dnia dzisiejszego nie ma nawet projektu aktu prawnego, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom Sędziów RP. Próżno też doszukać się w jakimkolwiek projekcie aktu prawnego obiecywanej ostatnio przez Pana Ministra Sprawiedliwości podwyżki w kwocie 1039 zł. Sędziowie swoje postulaty kierują bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości co najmniej od stycznia 2008 r. Upłynęło już zatem 9 miesięcy, w czasie których Rząd RP nie zdołał przygotować żadnego rozwiązania i wykazał całkowite lekceważenie naszych żądań.

         Z tych wszystkich względów oddział piotrkowski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" zwraca się do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", który odbędzie się w dniach od 25 do 26 października 2008 r. w Zegrzu, o podjęcie uchwały zmierzającej do zintensyfikowania ogólnopolskich działań protestacyjnych Sędziów RP i poparcie wyżej wskazanych form protestu.