Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2008 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wyraża swój stanowczy protest wobec braku realnych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do zapewnienia władzy sądowniczej pozycji określonej w Konstytucji, w tym realizacji art. 178 ust. 2 ustawy zasadniczej, gwarantującego sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Dotychczasowe propozycje uregulowania powyższych zagadnień ocenić należy jako pozorowane i chaotyczne. Nie rozwiązują one przy tym docelowo żadnego z ważnych problemów sądownictwa. Wobec łamania zasad konstytucji, prowadzącego do bezprecedensowej zapaści wymiaru sprawiedliwości, sędziowie nie mogą pozostać obojętni. Z uwagi na powyższe, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, popieramy uchwały XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawach: protestów, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych. Zwracamy się także z apelem do wszystkich sędziów okręgu piotrkowskiego o masowe i solidarne wzięcie udziału w protestach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.