Uchwała zebrania Referendarzy Sądowych okręgu wrocławskiego we Wrocławiu nr 6/2008 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie nawiązania współpracy referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział we Wrocławiu.

W związku z rozszerzeniem kompetencji referendarzy sądowych oraz koniecznością dokonania zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości referendarze sądowi okręgu wrocławskiego wyrażają chęć nawiązania ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział Wrocław.

 

Zdaniem referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego ścisła współpraca naszego środowiska ze środowiskiem sędziowskim przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia wizerunku wymiaru sprawiedliwości. W naszej ocenie zbieżność interesów referendarzy sądowych  i środowiska sędziów, nie tylko w sferze finansowej, ale również w zakresie popularyzowania prawa, prowadzenia działalności oświatowej, kształtowania opinii publicznej oraz reprezentowania zawodowych i socjalnych interesów naszych środowisk, powoduje, iż nawiązanie takiej współpracy i wzajemne wspieranie się we wszystkich możliwych formach działań naszych grup zawodowych jest korzystne zarówno dla sędziów, referendarzy, jak i całego wymiaru sprawiedliwości.  

Referendarze sądowi okręgu wrocławskiego wyrażają nadzieję, iż nasza współpraca będzie przebiegać harmonijnie i z korzyścią dla obu stron.