Uchwała Zebrania Referendarzy Sądowych okręgu wrocławskiego we Wrocławiu nr 7/2008 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie przyłączenia się referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego do akcji zaplanowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddz

My, referendarze sądowi okręgu wrocławskiego, w obliczu zaistniałej sytuacji, polegającej na lekceważeniu postulatów środowiska sędziowskiego jak również referendarskiego przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją panującą w wymiarze sprawiedliwości. Nasze uchwały, prośby i monity zwracające uwagę na problemy środowisk związane z poprawą ogólnej  sytuacji (również finansowej) pozostają bez odpowiedzi. Brak jest konkretnych propozycji ustrojowych i systemowych, mających na celu polepszenie warunków pracy i płacy.

 

Należy podkreślić, iż w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115 poz. 792) sędziowie, wbrew zapowiedziom i celom  reformy nie otrzymali podwyżek, natomiast referendarzom sądowym - jako jedynej grupie zawodowej w Polsce - nie tylko nie podwyższono ale wręcz obniżono wynagrodzenie. Apele środowisk w tej kwestii pozostają bez echa. Należy zauważyć, iż nasza sytuacja finansowa (wbrew twierdzeniom niektórych resortów) ulega systematycznemu pogorszeniu. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat - pomimo wzrostu gospodarczego - wynagrodzenie sędziów i referendarzy sądowych nie uległo zmianie. W tym samym czasie systematycznie rosły wynagrodzenia w innych działach tzw. „sfery budżetowej". Należy w tym miejscu przypomnieć o wysokich kwalifikacjach naszych grup zawodowych, w których szeregach znajdują się wyłącznie osoby po ukończonych aplikacjach. Fachowość, wszechstronna wiedza i chęć dokształcania się reprezentantów tych grup zawodowych nie budzą wątpliwości. Kolejne nowelizacje przepisów powierzające referendarzom sądowym coraz to nowe kompetencje, nie idą w parze ze zmianami ustrojowymi. Nadal w stosunku do referendarzy mają zastosowanie wybiórczo  przepisy dotyczące sędziów, pracowników sądów i prokuratury oraz pracowników mianowanych, co tak naprawdę nie pozwala określić i usystematyzować hierarchii w ramach wymiaru sprawiedliwości. Wobec niekonstytucyjności instytucji asesora sądowego, praca w charakterze referendarza sądowego będzie kolejnym etapem (po ukończenie studiów i aplikacji) do sprawowania zaszczytnej funkcji sędziego. Tymczasem, pomimo apeli naszych środowisk oraz zapewnień ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w dalszym ciągu brak jest konkretnych rozwiązań i uregulowań prawnych wskazujących od kiedy i na jakich zasadach wzrośnie wynagrodzenie sędziów i referendarzy sądowych oraz jak w obliczu braku instytucji asesora sądowego będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż sądownictwo polskie stoi na skraju zapaści. Z sądów coraz częściej odchodzą zarówno sędziowie jak i referendarze sądowi do lepiej opłacanych zawodów prawniczych.

 

Wobec braku reakcji władz państwowych na zgłaszane przez referendarzy postulaty - zebranie ogólne referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego ogłasza solidarne przyłączenie się do akcji zaplanowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział we Wrocławiu, na dni 26-28 listopada 2008r. w postaci tzw. „dni bez wokand".

 

Zebranie ogólne referendarzy sądowych w trosce o wizerunek, dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości domaga się poprawy sytuacji materialnej  sędziów i referendarzy sądowych oraz zmiany przepisów prawa, w tym przepisów o ustroju sądów powszechnych, które zapewnią ich sprawność, stabilność i poszanowanie sądownictwa oraz wzrost jego autorytetu w społeczeństwie teraz i w przyszłości.

 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich referendarzy sądowych o powstrzymanie się w tych dniach od wpisów oraz wydawania wszelkiego rodzaju orzeczeń. Postulujemy zajęcie się w tych dniach wydawaniem bieżących zarządzeń, pisaniem uzasadnień do orzeczeń oraz samokształceniem. Każdy referendarz sądowy winien jednakże dołożyć wszelkich starań ażeby powyższe nie skutkowało pozostawieniem spraw nie cierpiących zwłoki bez rozpoznania.

 

Podkreślamy z całą stanowczością, iż nasza inicjatywa w żaden sposób nie jest wymierzona przeciw społeczeństwu a jest dramatyczną próbą zwrócenia uwagi przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej na nasze problemy, w tym stale pogarszającą się sytuację finansową.