Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Łodzi z 12 grudnia 2008 r.

Zarząd Oddziału Łódzkiego SSP IUSTITIA, upoważniony przez sędziów zebranych na spotkaniu z Prezes Stowarzyszenia Ireną Kamińska w dniu 8 grudnia 2008 roku zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie zawieszenia po dniu 30 stycznia 2009 roku akcji protestacyjnych, proklamowanych uchwałą nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA.

 

Nie próbując deprecjonować znaczenia wszystkich dotychczasowych wysiłków IUSTITIAN i sędziów niezrzeszonych podejmowanych w celu uzdrowienia sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, które z pewnością pokazały stan determinacji środowiska sędziowskiego w dążeniu do przywrócenia rangi i godności właściwej Trzeciej Władzy Rzeczypospolitej, wyrażamy obawę, iż kolejne akcje protestacyjne, zwłaszcza ich częstotliwość, nie spotkają się ze zrozumieniem społeczeństwa i tym samym nie będą miały pożądanego wydźwięku. Mając chociażby na uwadze aktualny stan prac nad uniezależnieniem uposażenia sędziego od woli władzy wykonawczej wydaje się, iż bliski jest czas osiągnięcia celów, które postulowane były w uchwale proklamującej akcję protestacyjną.  

 

W trosce o właściwy odbiór naszych postulatów i o wizerunek środowiska sygnalizujemy potrzebę rozważenia możliwości zawieszenia dalszych protestów.