Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Suwałkach z dnia 12.12.2008 r.

        Tutejsze środowisko sędziowskie uważa, iż ostatnie zmiany dokonane przez Rząd związane z odmiennym ukształtowaniem wynagrodzeń sędziowskich na 2009 roku nie są  satysfakcjonujące.

          O ile pozytywnie można  przyjąć zmianę podstawy naliczania z kwoty bazowej na średnią krajową, to przyjęcie mnożników w wysokości proponowane przez Rząd na 2009 roku ze względu na ich wysokość i bez dalszych koncepcji ich wzrostu należy ocenić negatywnie.

          Naszym zdaniem należy dążyć do ustalenia docelowego wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego zgodnie z uchwałą XII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA uchwalonej  w Zegrzu w  dniu 25.10.2008r. czyli w wysokości 4,0 ( czterokrotności) średniego wynagrodzenia.

          Zdając sobie sprawę z możliwości budżetowych państwa dopuszczamy możliwość rozłożenia w rozsądnym okresie  czasu, dojścia do w/w końcowego modelu wynagradzania pod warunkiem stosownego zwiększenia mnożników już w 2009 roku oraz zapisania w 1 ustawie docelowego modelu wynagrodzenia sędziowskiego na poziomie opisanym powyżej.

          Popieramy nadal protest sędziów w postaci dni bez wokand w sposób  wskazany  uchwałami Zjazdu IUSTITIA oraz polegający na odmowie udziału w komisjach wyborczych.

          W chwili obecnej stanowczo sprzeciwiamy  się zawieszeniu, odwołaniu protestu, albowiem nasze postulaty nie  zostały  spełnione  w  zadowalającym  zakresie .    

 Apelujemy do Rządu i Ministra Sprawiedliwości o podjęcie rozmów, celem ustalenia sposobów porozumienia zapewniającego spełnienie naszych postulatów, określonych uchwałami Zjazdu IUSTITIA  z dnia 25.10.2008 r.