Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Rzeszowie z dnia 17grudnia 2008 r.

U C H W A Ł A nr I

Zarządu Stowarzyszenia

Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zarząd  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie stwierdza, iż dane dotyczące przebiegu protestu sędziów w dniach 26 - 28 listopada 2008r. przedstawione na zebraniu zarządu SSP IUSTITIA w dniu 13 grudnia 2008r. w Warszawie, a dotyczące okręgu rzeszowskiego są nieprawdziwe.

 

Paweł Janda

Lesław Zawada

Piotr Kluz

Witold Benicki 

 

 

 UCHWAŁA nr II

Zarządu Stowarzyszenia

Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zarząd  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie wyraża gotowość organizacji sprawozdawczego Walnego Zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" w roku 2009r. na terenie woj. podkarpackiego.

 

Paweł Janda

Lesław Zawada

Piotr Kluz

Witold Benicki