Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Rzeszowie z 12.01.2009 r.

Zarząd  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie zawieszenia po dniu 30 stycznia 2009 roku akcji protestacyjnych, proklamowanych uchwałą nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA. 

Szanując dotychczasowe racjonalne działania IUSTITIAN i sędziów niezrzeszonych podejmowane w celu uzdrowienia sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, które z pewnością pokazały stan determinacji środowiska sędziowskiego w dążeniu do przywrócenia rangi i godności właściwej Trzeciej Władzy Rzeczpospolitej, wyrażamy obawę, iż kolejne akcje protestacyjne, zwłaszcza ich częstotliwości nie odniosą pożądanych rezultatów.

Ponadto jesteśmy zdania, iż zawieszenie akcji protestacyjnej przyczyni się  do zachowania jedności wśród sędziów należących do naszego Stowarzyszenia.