Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich " Iustitia" Oddział w Szczecinie z dnia 22 października 2009 roku

     Członkowie Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyrażają stanowczy protest przeciwko sposobowi konsultowania ze środowiskiem sędziowskim projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

     Projekt zmiany z dnia 30 kwietnia 2009 roku został poddany konsultacjom i uzyskał negatywną ocenę środowiska. Znaczna część zawartych w nim rozwiązań została odrzucona przez około 90% sędziów, którzy na temat projektu się wypowiedzieli w ankiecie zorganizowanej przez SSP "Iustitia". W ankiecie tej wzięło udział ponad dwa tysiące sędziów, co niewątpliwie jest grupą reprezentatywną. Stowarzyszenie sformułowało na podstawie wyników ankiety własną opinię na temat proponowanych przez władzę wykonawczą zmian.

     W dniu 12 października 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do dalszych prac w Radzie Ministrów kolejną wersję ustawy. Stanowiska Stowarzyszenia niemal zupełnie nie uwzględniono, gdyż spośród bardzo licznych wniosków przez nie złożonych, w treści projektu zawarto jedynie kilka. Jednocześnie zamieszczono w projekcie bardzo liczne nowe zmiany, których nigdy ze środowiskiem sędziowskim nie konsultowano, a także nadano zupełnie odmienną treść wielu przepisom, które "Iustitia" zaakceptowała w wersji poprzedniej.

     Wątpliwości nasze budzi także fakt, że projekt ów nosi datę 12 października 2009 roku, w którym to dniu stanowisko Ministra Sprawiedliwości było nieobsadzone. Tak ważną decyzję podjęto zatem bez udziału osoby, której zdanie powinno być kluczowe.

     Sprzeciwiamy się narzucaniu władzy sądowniczej rozwiązań normatywnych, których nie poddano ocenie i dyskusji środowiska sędziowskiego. Naruszona przez to bowiem jest konstytucyjna równowaga władz. Domagamy się przeprowadzenia rzetelnych konsultacji na temat nowego projektu przed nadaniem mu dalszego biegu - w szczególności przed podjęciem działań zmierzających bezpośrednio do uchwalenia ustawy oraz uwzględnienia opinii o nim reprezentatywnych przedstawicieli wszystkich szczebli sądownictwa.