Uchwała Nr 2/2009 Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Słupsku z dnia 23 października 2009 r.

     Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" - Oddział w Słupsku, w związku z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, apelują do Zarządu Stowarzyszenia o niezwłoczną intensyfikację działań zmierzających do zapewnienia organom statutowym Stowarzyszenia rzeczywistego udziału w dyskusji nad ostatecznym kształtem projektu.

 

   Zwracamy się także o rozważenie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przedstawienie propozycji docelowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziów, skoro pomimo wcześniejszych zapowiedzi projekt żadnych rozwiązań w tym zakresie nie zawiera.

     Jednocześnie oczekujemy pełnego dostępu do informacji o działalności statutowej wszystkich Członków Zarządu, w trosce o realizację uprawnień, wynikających z paragrafu 15 punkt 3 Statutu.