Uchwała zarządu SSP „Iustitia” w sprawie zwrócenia się do właściwych rzeczników dyscyplinarnych o podjęcie czynności wyjaśniających

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, a w szczególności licznych publikacji medialnych dotyczących funkcjonowania pod kierownictwem byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka grupy osób, w tym sędziów, której celem miało być prowadzenie zorganizowanej, długofalowej akcji deprecjonowania innych sędziów przy wykorzystaniu m.in. bezprawnie udostępnianych danych wrażliwych i dokumentów urzędowych, jak też przez rozpowszechnianie negatywnych informacji, zmanipulowanych treści, pomówień i plotek Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się o podjęcie czynności wyjaśniających w sprawie możliwości dopuszczenia się przez sędziów Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego, Konrada Wytrykowskiego, Dariusza Drajewicza, Macieja Miterę, Jarosława Dudzicza, Rafała Stasikowskiego, Ireneusza Wiliczkiewicza, Macieja Nawackiego, Tomasza Szmydta, Przemysława Radzika i Michała Lasoty uchybienia godności urzędu sędziego w ten sposób, że działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami podejmowali działania mające na celu szykanowanie i dyskredytowanie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz wielu innych sędziów, przez co rażąco naruszyli zasady etyki zawodowej określone w paragrafach 2, 3, 3a, 4, 5 pkt II oraz 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.