Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w sprawie apelu o ujawnienie nazwisk sędziów popierających kandydatury sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA

w sprawie apelu do sędziów

Prawomocnym wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Szefowi Kancelarii Sejmu RP udostępnić jako informację publiczną wykaz sędziów, popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z tym dniem wyrok NSA wiąże inne sądy i organy państwowe oraz podlega wykonaniu przez Kancelarię Sejmu pod groźbą odpowiedzialności karnej. Szefowa Kancelarii Sejmu, przy wsparciu polityków związanych z koalicją rządzącą, odmówiła wykonania wyroku NSA. Takie bezprawne zachowanie jest kolejnym w ostatnim roku działaniem organów władzy związanych z rządzącymi politykami, zmierzającym do utajnienia przed opinią publiczną list sędziów popierających kandydatów do KRS. Stanowi zarazem szczególnie drastyczny i bezprecedensowy przykład niszczenia fundamentów demokratycznego państwa prawnego w Polsce, w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Aby powstrzymać ten destrukcyjny proceder zwracamy się z apelem do sędziów, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do nowej KRS o poinformowanie o tym fakcie opinii publicznej. Podobnie apelujemy do sędziów członków KRS o ujawnienie nazwisk sędziów popierających ich kandydatury. Zachowanie takie będzie wyrazem szacunku dla prawomocnego wyroku NSA i zasad etyki zawodu sędziego. To ostatnia chwila, by dać wyraz sędziowskiej odwagi i chęci odcięcia się od bezprawnych działań polityków. Jako sędziowie mają Państwo szczególny obowiązek stać na straży praworządności i wartości konstytucyjnych.

Komunikaty

Media