Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Płocku z dnia 30 września 2010 r.

     W związku z podjętymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałami z dnia 13 sierpnia 2010 r. i 26 września 2010 r. Zebranie Członków Oddziału w Płocku:

       1/ sprzeciwia się przeprowadzaniu przez sędziów protestu w postaci wysyłania „czerwonych kartek” , jako nielicującego  z zawodem sędziego i sprzecznego z dążeniem sędziów do poszanowania ich jako przedstawicieli trzeciej władzy;

      2/  sprzeciwia się przeprowadzeniu przez sędziów protestu w postaci odmowy udziału w komisjach wyborczych, jako godzącego w podstawy demokratycznego państwa;

      3/ wyrażając stanowisko większości członków Oddziału , iż akcja  w postaci „dwóch dni bez wokandy” nie przyniesie efektów wobec niewielkiego poparcia w środowisku sędziowskim Oddziału dla tej akcji  - pozostawiamy decyzję  o przystąpieniu do tego protestu do uznania członków Oddziału.