Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 października 2010 r. w sprawie aplikantów sędziowskich

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zmierzających do pozbawienia dostępu do zawodu sędziego aplikantów sędziowskich, którzy nie odbywali aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

      Rozwiązanie takie oceniamy jako sprzeczne z Konstytucją, albowiem prowadzi ono do nieuzasadnionego uprzywilejowania określonej grupy aplikantów. Godzi ono w konstytucyjną zasadę państwa prawa, której istotnym elementem jest pewność prawa. Podważa również zaufanie do sędziów obecnie orzekających, którzy w zdecydowanej większości ukończyli poprzedni model aplikacji, przedstawiany obecnie jako ułomny.

 

      Ujawnienie planowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz natychmiastowa zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości wniesienia w odpowiednim zakresie autopoprawki do złożonego projektu pokazuje, że prace nad ustawą ustrojową sądownictwa prowadzone są chaotycznie, bez spójnej wizji.

      Ponawiamy więc zgłaszany przez nas wielokrotnie postulat zwołania okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, którego celem będzie opracowanie projektu konstytucji sądów.