Uchwała Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 4 czerwca 2019 roku

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo sprzeciwia się podejmowaniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę czynności dyscyplinarnych wobec sędziów Piotra Gąciarka, Marka Celeja i Małgorzaty Kluziak w związku z wypowiedziami dotyczącymi sposobu pełnienia obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Dariusza Drajewicza.

W naszej ocenie prowadzenie podobnych czynności służy wyłącznie temu, by pod pozorem troski o dobro wymiaru sprawiedliwości zastraszać i szykanować sędziów, którzy mają odwagę, by publicznie piętnować obecny sposób obsadzania stanowisk przez Ministra Sprawiedliwości oraz postawę tej nielicznej grupy sędziów, którzy w zamian za korzyści i funkcje publiczne godzą się na udział w destrukcji Państwa Prawa.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/warszawska-iustitia-o-dzialaniu-sedziowskiego-rzecznika-dyscyplinarnego/gh7c50p