Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

      Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do pozbawienia asystentów sędziów i referendarzy sądowych o 2-letnim stażu pracy na tych stanowiskach, którzy zdali egzamin sędziowski na poprzednio obowiązujących zasadach, uprawnień do zgłaszania kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie. 

      Propozycje te naruszając konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych. Ponadto spowodują one trudności w obsadzeniu stanowisk asystentów sędziów, którzy będą rezygnować z wykonywania tego zawodu.